Levné velkoobjemové dávkovací zařízení DSL 60

Velkoobjemové dávkovací zařízení DSL 60 je určeno na objemové dávkování drobného kusového zboží typu luštěniny, rýže, granule hnojiva, peletky... , do hotových sáčků. Jedná se o jednoduché a levné dávkovací zařízení, které obsluhuje a ovládá jeden pracovník. Za toto dávkovací zařízení může navazovat podle potřeby uzavírací zařízení naplněných sáčků - svářečka, šička, ...

Popis zařízení:

V rámu z uzavřených profilů – jeklů je uložena násypka o objemu 500 litrů. Násypka je ve spodní části ukončena šoupátkem s výstupní trubkou, na kterou je nasunuta další trubka opět se šoupátkem. Vzdálenost obou šoupátek určuje objem, který je možné dávkovat. Regulace dávky se provádí posunutím trubek na sobě.

Pod soustavou šoupátek je umístěna laminovaná deska, která tvoří stůl na kterém je umístěna kontrolní váha. Všechny části zařízení přicházející do přímého kontaktu s dávkovaným produktem jsou vyrobeny z nerezové AISI 304 s potravinářským atestem.

Celé zařízení je možné na přání umístit na pojezdová kolečka s brzdou pro možnost jednoduchého přemístění.

Funkce zařízení:

Obsluha si odváží na váze požadovanou dávkovanou hmotnost dávkovaného produktu. U dávkovacího zařízení uzavře spodní šoupátko a dávku nasype do násypky. Poté uzavře horní šoupátko a celou dávku posune směrem nahoru na doraz k hornímu šoupátku. Tím vytvoří mezi šoupátky objem, který odpovídá požadované hmotnosti dávkovaného produktu. Následně nasype dávkovaný produkt do násypky zařízení a začne vyrábět dávky, které se budou po otevření spodního šoupátka sypat do hotových sáčků. Toleranci dávky lze upravit posunutím šoupátek vůči sobě +-. Cyklus se opakuje.

Kontrolní váha může být umístěna přímo pod šoupátky, nebo mimo, před svářecí stanicí. Sáčky se na ní zváží - zkontrolují namátkově.

Levné velkoobjemové dávkovací zařízení DSL 60

GPS Global Pack Service – Individuální řešení vašich potřeb 

Navštivte též naší divizi Balicí stroje na www.stroje-vlasim.cz
Kontakt: office@gpservice.cz, tel. +420 317 847 216 | Webmaster: radek.simko@gmail.com
Administrace