Dávkování briket a dřevěného uhlí PDV 1

Jedná se o dávkovací zařízení PDV 1 s odsunovým dopravníkem. Dávka 2,5 - 3 kg (5 kg) je nastavitelná na ovládacím panelu stroje a dávkuje se do hotových pytlů. Technologii doplňuje doplňovací vynášecí dopravník, který zajišťuje automatické doplňování násypky navažovacího poloautomatu.

Obsluha nasype do násypky doplňovacího dopravníku dřevěné uhlí. Do upínacího zařízení vloží obsluha prázdný pytel. Stiskem šlapky (nebo tlačítka) se odstartuje automatický cyklus, který se skládá z následujících kroků:

  • Provede se automatické upnutí pytle

  • Zaplní se násypka dávkovacího zařízení PDV

  • Automaticky se sejme tára

  • Spustí se navažovací proces

  • Vyšší rychlostí se naváží 90% dávky

  • Sníženou rychlostí se dováží zbývajících 10%

  • Po dosažení požadované hmotnosti dávky je pytel uvolněn na dopravník

  • Pytel se automaticky přesune pod uzavírací zařízení

  • Cyklus se opakuje

Dávkovací technologii kompletuje uzavírací zařízení šička nebo svářečka

Balení briket Dávkovací stroj Dávkování briket Odsunový dopravník se šitím Šití pytlů Technologie PDV 1

GPS Global Pack Service – Individuální řešení vašich potřeb 

Navštivte též naší divizi Balicí stroje na www.stroje-vlasim.cz
Kontakt: office@gpservice.cz, tel. +420 317 847 216 | Webmaster: radek.simko@gmail.com
Administrace