Přesné velkoobjemové dávkování a balení

Tato technologie je určená pro jednoduché dávkování a balení velkých objemů prašných produktů, práškových produktů, koření, průmyslových směsí, drobných sypkých produktů (karbidu vápenatého,…) a podobně. Jde o balení do hotových sáčků, které se po naplnění uzavřou zavařením, nebo zašitím. Jedná se o poloautomatické balení.

Popis zařízení: V rámu je uložena násypka 500 – 2000 litrů s dávkovacím šnekem. Výpust podávacího šneku je opatřena výstupní trubkou, na kterou se napojí sáček při plnění. Pod výpustí podávacího šneku je vážící plošina. Vedle je umístěno zařízení na svaření horní části naplněného sáčku.

Funkce: Do násypky obsluha nasype dávkovaný produkt, nebo ji naplní z big bagu. Obsluha nasune sáček na výstupní trubku a zmáčkne tlačítko Start. Podávací šnek naplní sáček na požadovanou hmotnost a řídící systém od impulsu daného vážící plošinou zastaví podávací šnek. Následně naplněný sáček obsluha vezme a umístí pod zařízení na svaření (zašití) horní části naplněného sáčku a sáček zavaří - uzavře. Cyklus se opakuje.

Výkon zařízení: bude např. při objemu dávky 30 litrů 3-4 pytle balení za minutu, záleží na vlastnostech baleného produktu (prašnost,...), potřebujeme dodat vzorek na posouzení. Zařízení obsluhuje jeden až dva pracovníci.

Zařízení je možné doplnit o uzavírací šoupátko, které před ukončením dávkováním přivře dávkovací otvor a při dosažení dávky tento otvor uzavře úplně. Tímto řešením lze dosáhnout vyšší přesnosti dávky. Zároveň lze k nabízenému zařízení přidat odsunový dopravník s bočním vedením, na který obsluha postaví naplněný sáček, který se automaticky přesune pod uzavírací stanici. Pokud se jedná o dávkování prašných produktů, je oblast plnění částečně zakrytována a napojena na odsávací zařízení. Odsávací zařízení může být centrální, nebo mobilní.

Pro zpracování nabídky nám zašlete tyto základní informace: druh dávkovaného produktu, měrnou hmotnost produktu, požadované hmotnosti (objemy) balení, typ materiálu sáčku – pytle (svařitelný tepelně, impulsně, bude se šít).

Velkoobjemové balení Návrh velkoobjemového balení

GPS Global Pack Service – Individuální řešení vašich potřeb 

Navštivte též naší divizi Balicí stroje na www.stroje-vlasim.cz
Kontakt: office@gpservice.cz, tel. +420 317 847 216 | Webmaster: radek.simko@gmail.com
Administrace