Dávkování drobného kusového zboží, okurek, láku a balení do hotových sáčků

Dávkovací systém DZO 1 do hotových pytlů, umožňuje v tomto provedení dávkování drobného kusového zboží typu okurky, hrách, kukuřice,... a tekutiny (láku) k dávkovanému produktu.

Dávkovací systém je možné modifikovat podle druhu zboží, drobné kusové, práškové, sypké, a podle velikosti dávky. Je možné dávkovat do hotových PE pytlů, kyblíků, plechovek, … s následným systémem uzavírání těchto obalů. PE sáčky je možné uzavírat a vakuovat pomocí vertikální svářečky sáčků s možností vakua a plynu.

Funce zařízení: Obsluha zapne zařízení a zvolí požadovaný program podle dávkovaného produktu, přestaví hradítko na násypce a boční vedení na dopravníku do potřebné polohy. Spustí doplňování zboží do násypky. Obsluha navlékne na výsypku sáček a nohou odstartuje spínačem pracovní cyklus. Tím se sáček automaticky upne na tubusu výsypky a začne proces dávkování. Při navážení větší části hmotnosti dojde ke zpomalení pásu dávkování a přivření toku produktu, po dosažení nastavené hmotnosti se zastaví dávkovací dopravník a sáček se uvolní. Obsluha naplněný sáček odebere, nasadí další a cyklus se opakuje.

GPS Global Pack Service – Individuální řešení vašich potřeb 

Navštivte též naší divizi Balicí stroje na www.stroje-vlasim.cz
Kontakt: office@gpservice.cz, tel. +420 317 847 216 | Webmaster: radek.simko@gmail.com
Administrace